Ålder är inte en siffra. Ålder är en attityd!

Vi väljer dagligen att på olika vis förbise eller särbehandla 1/5 av den svenska befolkningen på grund av deras ålder. Vi tar inte tillvara på all den erfarenhet och kunskap som människor över 65 år bär med sig och blir som samhälle därigenom resursfattigare. Det är dags att ändra på vår attityd till äldre och det är dags att börja prata om ålderism.

Vi behöver en ny Attityd till 65 plus!

Attityd 65 Plus kommer på denna webbplats belysa ämnet ålderism och hur det på olika sätt påverkar ca 2.1 miljoner svenskar som är över 65 år i deras vardag.

Detta kommer vi göra genom tillgänglig forskning i ämnet och att genom egna berättelser visa exempel på den dagliga verkligheten för många äldre.

Vi pratar om vilken attityd vi har till äldre och hur äldre själva uppfattar sin roll i samhället. Vi vill visa att människor över 65 är en resurs och inte en belastning för Sverige.

Vi vill prata om ålderism i samhället och vi vill förändra den rådande attityden till människor över 65 år. Ålder är inte en siffra. Ålder är en attityd!

Vi vill lyfta ämnet ålderism i samhället…

så att alla i sin vardag kan känna igen ålderism och därigenom synliggöra och motarbeta ålderism. Låt oss ändra vår attityd till äldre och se på erfarenhet som en resurs för samhället!

2,1

Miljoner Människor

20%

Av Befolkningen

182+

Miljoner års Erfarenhet

? %

Outnyttjad Resurs

Pratar man inte om ålderism, så finns den inte…

Ålderism är en process där äldre människor systematiskt betraktas utifrån stereotypa föreställningar och diskrimineras bara för att de är gamla, precis som rasism och sexism innebär samma process utifrån hudfärg och kön. Gamla människor tillskrivs slentrianmässigt sådant som uppfattas som negativa egenskaper. De betraktas som avvikande och annorlunda än yngre människor och till viss del som mindre värda än andra åldersgrupper (Butler 1975).

Artiklar om ålderism


 • Utbildning för dig som vill motverka ålderism i ditt liv

  Utbildning för dig som vill motverka ålderism i ditt liv

  Alla seniorer påverkas av ålderism, och det är viktigt att motverka denna form av diskriminering eftersom den kan påverka både den psykiska och fysiska hälsan negativt. Snart kommer en utbildning som ger dig som senior kunskap och stöd att bli expert på hur du kan motverka ålderism i din vardag. Läs mer

 • Att bryta barriärer av ålderism: Sveriges väg framåt

  Att bryta barriärer av ålderism: Sveriges väg framåt

  Ålderismen utgör en strukturell och kulturell utmaning i det svenska samhället, där äldre riskerar att marginaliseras. Med en åldrande befolkning är frågan om hur politiker, styrande och samhället i stort kan motverka denna diskrimineringsform mer relevant än någonsin. Från åtgärder på arbetsmarknaden till initiativ för att öka äldres delaktighet, undersöker vi hur Sverige tar sig… Läs mer

 • Media och journalistik: Nyckelspelare i kampen mot ålderism

  Media och journalistik: Nyckelspelare i kampen mot ålderism

  I en tid då befolkningen blir allt äldre står samhället inför utmaningen att förändra synen på äldre. Medias och journalisternas roll är avgörande i denna process. De kan antingen förstärka negativa stereotyper eller bidra till en mer nyanserad och positiv bild av äldre. Denna artikel utforskar hur media och journalistik kan användas som verktyg för… Läs mer

Läs fler artiklar om ålderism i vår blogg