Lästips om ålderism

Här samlar vi intressant material inom ämnet ålderism, i form av böcker, artiklar och videos i ämnet. Kontakta oss gärna om ni tycker att något saknas.

Perspektiv på ålderism” - antologi
Håkan Jönson (red)
Social Work Press 2021, ISBN:978-91-7895-541-1
Ålderism”
Lars Andersson 2008
Studentlitteratur (slut på förlaget)
ISBN 978-01-44-05202-8
Perspektiv på utsatthet och problem under åldrandet”
Håkan Jönson (red) antologi
Social Work Press 2022
ISBN 978-91-7895-3
Inspektionen för Vård och Omsorg, slutrapport, Förebyggande tillsyn
Artikel Nr IVO 2022-09
Senioren 9/2022
Pandemiliv för pansjos” Håkan Jönsson
Äldre i Centrum # 2/21/2021-05-28
https://aldreicentrum.se/teman/Pandemiliv-for-pansjos/de-som-snart-ska-do
The Rise and fall of cognitive skills”
Anne Trafton/MIT News Office, March 6, 2015
https://news.MIT.edu/2015/brain-peaks-at-different-ages-0306
Sammanfattning; valda av folket; en studie av social representativitet i folkvalda församlingar”
Sören Holmberg
SCB 2020 rapport 25
Folkhälsomyndigheten
Årsredovisning 2021
Folkhälsomyndigheten
”Har folkhälsan påverkats av covid -19 pandemin”
Rapport 21022
Disengagement Theory from the Science direct Handbook of the Psychology of Ageing 2021https://www.sciencedirect.com/psychology/disengagement-theory
Åldersdiskriminering och ålderism i arbetslivet”
Eva-Maria Svensson
Rapport nr 18, Delegationen för Senior arbetskraft S 2018:10 Statens Offentliga utredningar.
Folkhälsomyndigheten 2022
”Tillit till andra låghttps://www.folkhalsomyndigheten.se/Folkhälsomyndigheten.se/folkhalsorapportering/kontroll-inflytande-och-delaktighet/lag-tillit-till-andra
Folkhälsomyndigheten
Suicidprevention
Rapport: Högre risk för suicid bland personer som blir sjukskrivna eller arbetslösa
Dagens Arena 16 nov 2020
Politiken bör premiera de erfarna
https://www.dagensarena.se/opinion.se/opinion/politiken-bor-premiera-de-erfarna
Läkartidningen 2019/41   2019-10-07
”Det kan väl ändå inte vara fråga om åldersdiskrimineringhttps://läkartidningen.se/opinion/debatt/2019
Yngre och äldre förtroendevalda
Maria Solevid, maj 3, 2019
Https://politologerna.Wordpress.com/2019/05/03/yngre-och-äldre-förtroendevalda
Äldrefrågorna försvann under valkampanjen 2022”
Ingemar Skoog, e-post Ingemar.skoog@neuro.gu.se
Äldre väljare och äldrefrågor i valet 2022”
Maria Solevid maria.solevid@pol.gu.se
Får äldre vara med i mediesamhället?”
Annika Bergström & Maria Edström
Rapport 19, Delegationen för senior arbetskraft, S 2018:10
"Vården ur patienternas perspektiv - jämförelse mellan Sverige och 10 andra länder”
Myndigheten för vårdanalys, Rapport 2014:11
Åtgärder på äldreområdet under perioden 2016 - 2020” (Redovisning av Sveriges genomförande av Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA)
Myndigheten för Delaktighet
Äldreomsorgen, Praktiken, Debatten, Framtiden”
Erik Blennberger, Tomas Brytting
Carlsson bokförlag. 2014 ISBN 978 91 7331 6804
Vården ur befolkningens perspektiv 65 år och äldre”
2021 - Rapport 2022:2
Myndigheten för vårdanalys
Tidskrift ”Äldre i Centrum” #4/2022
Flera artiklar
Jag är inte död, jag är bara gammal” 978
Ylva Floreman 2022
ISBN 978-91-89155-87-9
Passé de ofrivilliga pensionärerna”
Marianne Rundström 2016
ISBN 978-91-7503-650-2
Barbro Westerholm - om att aldrig ge upp”
Ingrid Kinne Lindgren 2020
ISBN 978-91-8006-07-14
Ålderism - en fördom viktig att bekämpa”
Tankesmedjan Tiden 7 juni 2019
Barbro Westerholm
https:tankesmedjantiden-se/tiden-magasin/algerisk-en-fordom-viktig-att-bekampa
Assistansen: ett slutmål i statsbudgeten”
Kvartal 2022 10 30
https://kvartal.se/artiklar/assistansersattningen-ett-slukhål-i-statsbudgeten/
Möten och bemötande i hälso-och sjukvården”
Ulf Jakobsson
Socialmedicinsk tidskrift 6/2007
Framing  scandalous nursinghome care; what is the problem? ”
”Ageing and society”
Håkan Jönson
http://journals.Cambridge.org/abstract_SO144686X14001287
Stockholm SNAC
”Rapport från undersökning 2017 av behov och insatser inom äldreomsorgen i Stockholms stad”
Mårten Lagergren  2017:5 ISBN 1401-5129
Äldreomsorgens debutanter”
SNAC-K rapport nr 21
Mårten Lagergren. 2013;7 ISBN 1401-5129
Hur mår Stockholmarna efter 65 - beskrivning av hälsa och levnadsvanor 2008-2018"
Äldre i Centrum 2019 - 3. ISSN 1401-5729
Strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt förebyggande av psykisk ohälsa 2022-2030”
Gäller för Region Stockholm HSN 2020-1753
Ålderism - stereotypa föreställningar eller diskriminering som utgår från en människas ålder”
Lars Andersson
Rapporter/Stiftelsen Äldrecentrum 1997:14.  ISSN 1401-5129
Sverige under pandemin” volym 1
”Samhällets, företagens och enskildas ekonomi SOU 2022:10"
Slutbetänkande av Coronakommissionen
Sverige under pandemin” volym 2
Förutsättningar, vägval och utvärdering”
Slutbetänkande av Coronakommissionen  SOU 2022:10

———————

YOUTUBE

Forskarsamtal med Håkan Jönson, professor Socialhögskolan, Lund
”Perspektiv på ålderism
Digitala träffpunkten, Lunds Universitet
”Diskriminerar vi vårt äldre jag? - Hur attityder påverkar äldres psykiska hälsa
MIND - gå in på Youtube och leta
Youtube - socialhögskolan, Lund
”Möjlighet att leva som andra - också på äldre dar’”