Ålder är inte en siffra. Ålder är en attityd!

Vi väljer dagligen att på olika vis förbise eller särbehandla 1/5 av den svenska befolkningen på grund av deras ålder. Vi tar inte tillvara på all den erfarenhet och kunskap som människor över 65 år bär med sig och blir som samhälle därigenom resursfattigare. Det är dags att ändra på vår attityd till äldre och det är dags att börja prata om ålderism.

Vi behöver en ny Attityd till 65 plus!

Attityd 65 Plus kommer på denna webbplats belysa ämnet ålderism och hur det på olika sätt påverkar ca 2.1 miljoner svenskar som är över 65 år i deras vardag.

Detta kommer vi göra genom tillgänglig forskning i ämnet och att genom egna berättelser visa exempel på den dagliga verkligheten för många äldre.

Vi pratar om vilken attityd vi har till äldre och hur äldre själva uppfattar sin roll i samhället. Vi vill visa att människor över 65 är en resurs och inte en belastning för Sverige.

Vi vill prata om ålderism i samhället och vi vill förändra den rådande attityden till människor över 65 år. Ålder är inte en siffra. Ålder är en attityd!

Vi vill lyfta ämnet ålderism i samhället…

så att alla i sin vardag kan känna igen ålderism och därigenom synliggöra och motarbeta ålderism. Låt oss ändra vår attityd till äldre och se på erfarenhet som en resurs för samhället!

2,1

Miljoner Människor

20%

Av Befolkningen

182+

Miljoner års Erfarenhet

? %

Outnyttjad Resurs

Pratar man inte om ålderism, så finns den inte…

Ålderism är en process där äldre människor systematiskt betraktas utifrån stereotypa föreställningar och diskrimineras bara för att de är gamla, precis som rasism och sexism innebär samma process utifrån hudfärg och kön. Gamla människor tillskrivs slentrianmässigt sådant som uppfattas som negativa egenskaper. De betraktas som avvikande och annorlunda än yngre människor och till viss del som mindre värda än andra åldersgrupper (Butler 1975).

Artiklar om ålderism


 • Vad ska vi göra åt ålderschocken?

  Vad ska vi göra åt ålderschocken?

  Bland forskare är ålderism ett välkänt begrepp, men tyvärr inte hos våra myndigheter, och heller inte hos ”vanliga” människor. Utom kanske i Tyresö, där SPF drivit projektet Attityd 65 Plus under ett år. Vi har under året bjudit in till ett antal seminarier om ålderism. Professor Håkan Jönson, Lund, (se video) som länge forskat och… Läs mer

 • Välfärdssamhället – vart tog det vägen?

  Välfärdssamhället – vart tog det vägen?

  Var inte tanken att alla friska, vuxna skulle gå till arbetet medan staten tog hand om barn och gamla?? Man kallade det för defamilisering. Det kallades också för välfärdssamhället. Vart tog det vägen? Läs mer

 • Föredrag med Lars Andersson (prof. em.) om ålderism och synen på äldre

  Föredrag med Lars Andersson (prof. em.) om ålderism och synen på äldre

  Se professor emeritus, Lars Andersson (som myntade begreppet ”ålderism”) dela med sig av sina kunskaper i ämnet under en föreläsning i april 2023 på Tyresö Kulturcentrum. Läs mer

Läs fler artiklar om ålderism i vår blogg