Blogg

Glad man vid dator på utbildning om ålderism

Utbildning för dig som vill motverka ålderism i ditt liv

Alla seniorer påverkas av ålderism, och det är viktigt att motverka denna form av diskriminering eftersom den kan påverka både den psykiska och fysiska hälsan negativt. Snart kommer en utbildning som ger dig som senior kunskap och stöd att bli expert på hur du kan motverka ålderism i din vardag.

Att bryta barriärer av ålderism: Sveriges väg framåt

Ålderismen utgör en strukturell och kulturell utmaning i det svenska samhället, där äldre riskerar att marginaliseras. Med en åldrande befolkning är frågan om hur politiker, styrande och samhället i stort kan motverka denna diskrimineringsform mer relevant än någonsin. Från åtgärder på arbetsmarknaden till initiativ för att öka äldres delaktighet, undersöker vi hur Sverige tar sig an utmaningen.

Medias syn på äldre

Media och journalistik: Nyckelspelare i kampen mot ålderism

I en tid då befolkningen blir allt äldre står samhället inför utmaningen att förändra synen på äldre. Medias och journalisternas roll är avgörande i denna process. De kan antingen förstärka negativa stereotyper eller bidra till en mer nyanserad och positiv bild av äldre. Denna artikel utforskar hur media och journalistik kan användas som verktyg för att motverka ålderism och främja en mer inkluderande syn på åldrande.

Professor Håkan Jönsson - Lunds Universitet - blir intervjuad av Attityd 65 Plus - Seminarium 22 augusti 2023

Vad ska vi göra åt ålderschocken?

Bland forskare är ålderism ett välkänt begrepp, men tyvärr inte hos våra myndigheter, och heller inte hos ”vanliga” människor. Utom kanske i Tyresö, där SPF drivit projektet Attityd 65 Plus under ett år. Vi har under året bjudit in till ett antal seminarier om ålderism. Professor Håkan Jönson, Lund, (se video) som länge forskat och skrivit om ålderism var inbjuden till ett sådant seminarium den 22 augusti 2023.

Ålderism i arbetslivet - Hur är synen på senior arbetskraft i Sverige

Ålderism i arbetslivet – Hur är synen på senior arbetskraft i Sverige?

Hur är attityden till senior arbetskraft? Är ålderism i arbetslivet ett problem? För många har tiden man arbetat varit stimulerande och givande och rent generellt är det hälsobringande att arbeta, men hur ser det ut i samhället idag? Ges de äldre en möjlighet att fortsätta arbeta även efter ”pensionsåldern” och Tar arbetsmarknaden tillvara på erfarenheten och kunskapen som våra äldre samlat på sig?