Om Attityd 65 Plus

Ord styr. Vi behöver positiva synonymer till orden gammal och äldre.
Årsrik står för rik på levda år, kunskap och livserfarenhet

Barbro Westerholm

Om Attityd 65 Plus

Vi vill prata om Ålderism

Vi vill lyfta ämnet ålderism i samhället, så att alla i sin vardag kan känna igen ålderism och därigenom synliggöra och motarbeta ålderism.

Bakom projektet Attityd 65 Plus står SPF Seniorerna Tyresö och Allmänna Arvsfonden.

Vår vision

Att Attityd 65 Plus, när projektet är klart, har skapat ett sug efter information och utbildningsmaterial om ålderism – som syftar till att minska ålderism mot seniorer.

Tjänstemän, som arbetar med äldreomsorg och äldrefrågor, pensionärsorganisationer och politiker ska efterfråga vårt material, som ska underlätta för alla att känna igen ålderism och visa på sätt att motverka ålderism.

Att alla som jobbat i projektet har många trevliga minnen.

Attityd 65 Plus logo

Årsrika människorna bakom Attityd 65 Plus

Ewa Kardell
Ordf. SPF Tyresö, projektledare
Cecilia Elander
Projektkoordinator
JAN NORDELÖF
Webbmaster
Solvig Bäckström
Ekonomiansvarig, kassör
MaJ-Lis Anderstedt
Ledamot, styrgruppen
Christer Olofsson
Ledamot, styrgruppen
Birgitta Lundell
Ledamot, styrgruppen