Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje diskuterar ålderism vid besök hos SPF Tyresö

Ålderism i samhället
Dela gärna...

Under ett uppskattat besök hos SPF Tyresö och som en del av projektet Attityd 65 Plus framhöll äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje vikten av att aktivt bekämpa ålderism i samhället. Tenje, som deltagit i en rad händelser under dagen, betonade att myndigheternas synlighet och ansvarstagande är avgörande i denna fråga.

”Stort tack för att jag fick komma och gästa er idag” inledde Tenje. Hon fortsatte: ”Jag tror att det är väldigt viktigt att vår myndighet i synnerhet tar ett stort ansvar när det gäller just ålderismfrågan.”

Tenje diskuterade vidare behovet av att utmana stereotyper och fördomar relaterade till ålder. ”Vi måste aktivt arbeta mot de förutfattade meningar som finns om äldre. Det handlar om att bryta ner barriärer och skapa ett samhälle där alla åldrar värderas lika,” sa Tenje.

Ålderism, fördomar och diskriminering baserat på en persons ålder, är ett växande problem i många samhällen. Tenje poängterade att för att effektivt motverka ålderism krävs det en bred förståelse för frågan, inte bara inom äldreomsorgen utan i hela samhället.

Mötet med SPF Tyresö gav en viktig plattform för att diskutera dessa frågor, och Tenje uttryckte sitt engagemang i att fortsätta arbetet med att stärka äldres rättigheter och välbefinnande. ”Det handlar inte bara om politik, det handlar om människor. Vi måste se till att våra äldre känner sig värdefulla och inkluderade i alla aspekter av samhället,” betonade Tenje.

Anna Tenjes besök hos SPF Tyresö är en påminnelse om att ålderism är en fråga som kräver ständig uppmärksamhet och åtgärder. Genom att fortsätta samtalet och vidta konkreta steg kan vi tillsammans arbeta för ett mer rättvist och inkluderande samhälle.

Kort om Anna Tenje

Anna Tenje är en svensk politiker som för närvarande tjänstgör som äldre- och socialförsäkringsminister.

Hon har länge varit en aktiv röst i frågor som rör äldreomsorg och social välfärd. Tenje, känd för sitt engagemang för äldres rättigheter och välbefinnande, har varit en drivande kraft i att främja politik och initiativ som syftar till att bekämpa ålderism och förbättra livskvaliteten för äldre medborgare.

Hennes arbete omfattar ett brett spektrum av frågor, från hälso- och sjukvård till social integration och åldersvänlig politik.

Dela gärna...

Lämna en kommentar