ålderism i media

Medias syn på äldre

Media och journalistik: Nyckelspelare i kampen mot ålderism

I en tid då befolkningen blir allt äldre står samhället inför utmaningen att förändra synen på äldre. Medias och journalisternas roll är avgörande i denna process. De kan antingen förstärka negativa stereotyper eller bidra till en mer nyanserad och positiv bild av äldre. Denna artikel utforskar hur media och journalistik kan användas som verktyg för att motverka ålderism och främja en mer inkluderande syn på åldrande.