Anna Tenje (M) utses till äldreminister av den nya regeringen

Nyhet
Dela gärna...

Vad innebär Ulf Kristerssons regeringsförklaring för landets äldre?

Idag läste statsminister Ulf Kristersson i riksdagen upp regeringsförklaringen som M, KD, L och SD samlats kring. Hur ser den nya regeringen på de äldre i Sverige, vilka äldrefrågor ser de som viktiga? Låt oss titta närmare på regeringsförklaringen.

Idag klockan 09:30 öppnade talman Andreas Norlén kammarens sammanträde, där statsminister Ulf Kristersson inför riksdagen läste upp regeringsförklaringen som den nya regeringen bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna i tätt samarbete med Sverigedemokraterna samlats kring.

Anna Tenje får den nytillsatta posten äldre- och socialförsäkringsminister.

För landets äldre presenterades några nyheter, där kanske utnämnandet av Anna Tenje på den nya posten som äldre- och socialförsäkringsminister var den mest positiva.

– Jag blev väldigt glad under valrörelsen när statsminister och även Ebba Busch gick ut och sa att nästa regering ska ha en äldreminister. Och när jag sen fick frågan kring detta så blev jag naturligtvis väldigt glad, säger hon till SVT.

Anna Tenje, Äldre- och Socialförsäkringsminister.

Höjda pensioner och bättre tillvaratagande av äldres kompetens

Statsministern utlovade även reformer för att stärka alla pensionärers ekonomi, bland annat genom sänkt skatt på pensioner.

Den som har jobbat ett helt arbetsliv har rätt till tillräckliga pensioner som ger en värdig ålderdom med god livskvalitet. Regeringens inriktning är att ta fram reformer på hur alla pensionärers ekonomi kan stärkas, bland annat genom sänkt skatt på pensioner. Regeringen kommer bjuda in samtliga partier till blocköverskridande samtal om pensionerna.

Kristersson talade vidare om att stärka möjligheterna för äldre att stanna kvar i arbetslivet och vikten av att ta tillvara äldres erfarenhet ett bättre sätt.

Drivkrafterna för att äldre som vill stanna kvar i arbetslivet kommer att förbättras. Äldres erfarenhet och kompetens är ofta förbisedd i Sverige.

Statsministern tar även upp åldersdiskrimineringen som ett problem och förkunnar att en ansvarig minister för de samlade äldrefrågorna utses.

Åldersdiskrimeringen kan vara oavsiktlig, men är ändå kännbar. Det underskattar många äldres förmåga att bidra. Regeringen kommer att ha en tydligt ansvarig minister för de samlade äldrefrågorna.

En annan fråga som berör landets äldre är vården och där kom en del positiva nyheter:

En omfattande utbyggnad av primärvården påbörjas med målet att fler allmänspecialister och distriktssköterskor ska finnas inom primärvården. Rätten till en fast läkarkontakt ska följas upp.

Regerinsförklaringen en seger för SPF och landets äldre

Dagens regeringsförklaring får ses som en seger för landets äldre och ett steg i rätt riktning. En annan segrare är SPF Seniorerna, som i ett brev i slutet av september 2022 till Ulf Kristersson, ställde 7 krav på den nya regeringen.

I brevet ställs krav på:

  • En renodlad äldreminister 
  • Kamp mot ålderismen
  • Högre pensioner
  • En ny stärkt äldreomsorgslag
  • Utbyggd primärvård
  • Digital inkludering 
  • Seniorvänlig bostadsmarknad

– Fler än var femte invånare har fyllt 65 år. Vi vill att en ny regering lyssnar och tar hänsyn till seniorers behov och synpunkter, oavsett vilket eller vilka partier som bildar regering.

– Tillsätt en utpekad och renodlad äldreminister som säkrar att seniorers perspektiv och frågor inte saknas i regeringens arbete och att frågorna inte faller mellan stolarna i Regeringskansliet. Det behövs en samordnande kraft för det nationella arbetet för och tillsammans med seniorer, säger Eva Eriksson, förbundsordförande i SPF Seniorerna. 

4 av 7 krav hörsammade

I dagens regeringsförklaring hörsammades, mer eller mindre, 4 av dessa 7 krav från SPF Seniorerna.

En renodlad äldreminister

Kamp mot ålderismen

Högre pensioner

Utbyggd primärvård

Med en renodlad äldreminister så får landets äldre förhoppningsvis en stark röst för de samlade äldrefrågorna i riksdagen.

Dela gärna...

1 svar på ”Anna Tenje (M) utses till äldreminister av den nya regeringen”

Lämna en kommentar