Professor Håkan Jönsson

Professor Håkan Jönsson - Lunds Universitet - blir intervjuad av Attityd 65 Plus - Seminarium 22 augusti 2023

Vad ska vi göra åt ålderschocken?

Bland forskare är ålderism ett välkänt begrepp, men tyvärr inte hos våra myndigheter, och heller inte hos ”vanliga” människor. Utom kanske i Tyresö, där SPF drivit projektet Attityd 65 Plus under ett år. Vi har under året bjudit in till ett antal seminarier om ålderism. Professor Håkan Jönson, Lund, (se video) som länge forskat och skrivit om ålderism var inbjuden till ett sådant seminarium den 22 augusti 2023.