Senior arbetskraft

Ålderism i arbetslivet - Hur är synen på senior arbetskraft i Sverige

Ålderism i arbetslivet – Hur är synen på senior arbetskraft i Sverige?

Hur är attityden till senior arbetskraft? Är ålderism i arbetslivet ett problem? För många har tiden man arbetat varit stimulerande och givande och rent generellt är det hälsobringande att arbeta, men hur ser det ut i samhället idag? Ges de äldre en möjlighet att fortsätta arbeta även efter ”pensionsåldern” och Tar arbetsmarknaden tillvara på erfarenheten och kunskapen som våra äldre samlat på sig?