Blogg

Hur är det att vara äldre i Sverige

Hur är det att vara äldre i Sverige?

I Sverige lever man länge och att åldras är en naturlig och oundviklig del i allas liv, och vi blir bara äldre och äldre. Att åldras är något alla på jorden har gemensamt, men det är alltjämt något som ser olika ut i olika delar av världen och olika kulturer. Hur är det att åldras och vara en äldre person i just Sverige? Vad händer i samhället när befolkningen åldras och vad är äldres roll i ett modernt Sverige? Är de äldre generationerna en tung belastning eller en oändlig resurs?